SZCZEGÓŁY PUNKTU

Sniardwy Lake, Poland
Sniardwy is a lake in the Masurian Lake District of the Warmian-Masurian Voivodeship, Poland. It is the largest lake in Poland with an area of 113.8 square kilometres.

Adres: Grunwaldzka 2
Telefon: +48 874 234 351

KOMENTARZE 0